Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hebben, want, zooals de Rijksdagcommissie1 reeds had gezegd: omdat elke verandering wel eenige bemoeilijking van de verdediging zal medebrengen, is met opzet van wesentliche Erschwerung gesproken. Behalve onder den invloed van de nieuwe oostenrijksche C. P. O., is de verandering van het systeem tot stand gekomen onder de overtuiging, »die geltende Vorschrift liabe sich jedenfalls insofern nicht bewahrt, als sie nach den bei ihrer Anwendung gemachten Erfahrungen dem Beklagten eine Handgabe zur Prozessverschleppung biete". ' Waar dit van de reeds, in vergelijking met onze jurisprudentie zóó liberale regeling van het leerstuk in de oude C. P. O. werd gezegd, slaat den Nederlandschen rechtzoekende de schrik om het hart!

Intusschen veroorlove men mij twee aanmerkingen op dit Duitsche stelsel. Ten eerste is het eigenlijk van tweeslachtig karakter; want omdat de wet van enkele gevallen 8 uitdrukkelijk voorschrijft, dat ze nooit als verboden Klag&nderung mogen worden beschouwd, zal ook, zelfs al ondervindt de gedaagde van die wijziging de grootste moeilijkheden, de rechter diens belang niet in bescherming mogen nemen. En het is dan ook de viaag, of men niet beter had gedaan, den raad van Kühne 4 op te volgen, en in het wetboek géén bepalingen over actieverandering op te nemen. Uit een practisch oogpunt, voornamelijk ter bekorting van anders eindelooze processen, moest dan den rechter, krachtens zijn functie als procesleider, de macht worden gegeven, actieverandering, die noodzakelijkheid van

1) lleymatin, Materialien, 577; Kiefe 80.

2) Beicründ. <« » 235a; Heym.nn, Mater. 577- Rümelin A C P 88, 151 «preekt van ,je..e formalistische!!, ilas materielle Recht so gröblich beeintrachtigenden Entacheidungen." Ten einde verder debat over de toelaatbaarheid te voorkomen, sluit 5 270 appel vau '»Rechters beslissing uit, wanneer de verandering goedgekeurd is.

3) $ 268, lo boven geciteerd.

41 Verh. 1). J- T. XIII, l 243. Nog sterker Haarman, ibid. XII, II 289 v. (1875 6) Vg-

Kollingcr, Zur Kevision; 59 v.

Sluiten