Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

question (lo savoir, si tel ou tel exploit est suffisamment libellé est une question d'appréciation, qui ne peut être résolue en tlièse",1 wordt volgens de hier verdedigde leer omtrent den inhoud der dagvaarding steeds rekening gehouden met den aard van elk geding in het bijzonder. Buitendien kan op deze wijze met succes de exceptie van nietigheid der dagvaarding worden bestreden, omdat schending van het belang van den gedaagde door den rechter slechts dan zal worden aangenomen, wanneer die uit de gedetailleerde opmerkingen dier partij-zelve blijken zal. Het moet, als bij de verandering van actie, gedaan zijn met de ongemotiveerde exceptie.

De bezwaren van een ongebreidelde vrijheid van aanvulling van gewichtige gegevens komen vooral in het Duitsche geding voor den dag. Als consequentie van het beginsel der zuiver mondelinge rechtspleging beschouwt men daar de bevoegdheid van den eischer, mits vóór het sluiten der debatten, niet alléén „thatsachliche Anführungen" te „erganzen",2 maar ook „Angrift'smittel" toe te voegen. Onder deze laatste verstaat men: „Alles, was der Klager zur Begründung des Angriffs vorbringt";1 „die zur s&chlichen Rechtfertigung ei nes Klagantrages geeigneten thatsachlichen Behauptungen."5 Dit zeer liberale stelsel, gepaard met een facultatieve schriftelijke instructie, en een ruim toegepast rechterlijk vraagrecht" — ja, volgens sommigen zelfs

1) Men denke aan nieuwe redenen tot ontbinding der overeenkomst, lot nietigverklaring van een testament. Zie Haarlem 1'. v. J. 1*78 lib 23; Haarlem N. M. v. II. 1 208; 11 H., W. 7897.

2» i 268, 1" C P ü.

3) 4 278: Angriffs- und Vertheidigungsmiitel (Einreden, Widerklage, Kepliken, u. s. w.) können bis /.um Schlusse derjenigen miindliclien Ycrhandlung. aut' welche das l'rtheil ergeht, geltend gemacht werden. Alléén repressie door het betalen der proceskosten.

4) Planck, Lb l 414. 5) Fitting $ 31 II.

6) j 139 le lid: Der Vorsitzende hat dureh Kragen darauf hinzuwirken, dasz unklare Antriige erlautert, ungenugende Angaben der geltend gemachten Thatsaeben ergün/.t... etc... werden. De bevoegdheid van den Amtsrichter reikt volgens j 503 nog verder. Zie nog Endemann, ad art.; v. Wilmowski—Levy ad id.; en Wacl», Vortr. 54 v

Sluiten