Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vraagplicht — lieef't daarom tot scherpe kritiek aanleiding gegeven, omdat het een versplintering der processtof begunstigt, die de doorzichtigheid van den aanval niet bevordert, liet reserveeren van gegevens tot het eind van het debat veroorzaakt, en aldus vertragend werkt. Het beschreven stelsel, mogelijkheid van verzet, mits gemotiveerd, heft die bezwaren op; temeer in ons proces, dat het overvallen met gronden tijdens het pleidooi niet kent. En het verdient opmerking, dat de Oosten rij ksche wet in § 179 bepaalt: Solches Vorbringen kann jedoch vom Gerichte auf Antrag oder von Amtswegen als unstatthaft erklart werden, wenn die neuen Angaben und Beweise offenbar in der Absicht, den Prozess zu verschieppen, nicht früher vorgebracht wurden und deren Zulassung die Erledigung des Prozesses erheblich verzögern würde.1 Dit geldt in Duitschland slechts voor verweermiddelen van gedaagde. Buitendien kan in Oostenrijk de

advokaat, wien grove schuld te wijten is, worden gestraft.

* *

*

Overzien wij nu onze resultaten, dan blijkt, dat wij ons tot nog toe slechts met de feitelijke gegevens in de procedure bezig hielden.

In het vraagstuk der verandering dier gegevens onderscheidden wij de eenzijdige en de tweezijdige. De eerste, zonder 's rechters tusschenkomst, achtten wij toegelaten, wanneer öf het vertrouwen van gedaagde op het gemeendzijn der foutieve gegevens niet is aan te nemen, öf wel de verandering aan de door gedaagde-zelven gestelde feiten wordt ontleend. Intusschen kan ook in deze gevallen de incidenteele conclusie van nut zijn. In de overige gevallen kan, na incidenteel verzoek, de rechter machtigen, wanneer blijkt, dat dezelfde rechtsbetrekking beschouwd blijft, en het belang van eischer dat van gedaagde primeert.

1' Het beginsel Uer z.g. souvereiniteil van den rechter; der „Materielle Prozeasleitung."

Sluiten