Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wij in de vroeger getrokken conclusies ten aanzien van het toestaan van verandering géén wijzigingen behoeven aan te brengen, die met die functie rekening houden.

Er dient op te worden vertrouwd, dat normale en geregelddenkende menschen, strijdend voor eigen belangen, de procedure voeren!

VIJFDE HOOFDSTUK

HET VERBAND VAN HET LEERSTUK DER ACTIEVERANDERING MET ANDERE INSTITUTEN VAN MATERIËEL- OF PROCESRECHT.

Géén leerstuk uit het recht staat geïsoleerd. Naar alle kanten houdt de regeling van eenig onderwerp voeling met bepalingen op andere gebieden, en nergens kan de wetgever in eenige materie voorschriften geven, zonder voorafgaande overweging van den invloed, door een verwante materie uitgeoefend. Dit zal vooral klemmen op een gebied als het onze, daar de gedingstof, met wier veranderingen onze leer zich bezighoudt, een hoofdfactor der procesvoering uitmakende, overal in de regeling der procedure het opstellen van daarop betrekkelijke normen zal vereischen. Omdat wij tot nog toe hoofdzakelijk gelet hebben op de voorschriften over de dagvaarding en de incidenteele vordering, moeten wij alsnog den invloed onderzoeken, die door andere instituten op dat der actieverandering zou kunnen worden uitgeoefend.

Sluiten