Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

11. In do ontwerpen tot herziening van het wetboek van strafrecht van de ministers ('okt van dk.k Lixkkx en Loeit verdient afkeuring:

De mogelijkheid van voorwaardelijke veroordeeling wegens overtredingen.

De uitsluiting van voorwaardelijke veroordeeling tot geldboete.

<• Het ontbreken van een verbod van voorwaardelijke veroordeeling, wanneer de beklaagde verstek laat gaan.

12. Het voorschrift van art. HM Sv. lartt. TH, 1<>!I li. O.i verdient geen afkeuring.

18. Terecht verwerpt de voorgestelde regeling der administratieve rechtspraak lier stelsel van enumeratie.

14. De bepaling van art. 17 van het K. B. van + Juli 19U5. Stb. 227, dat voor de toelating tot eenig deel der (propaed. of candid.) examens aan de Technische Hoogeschool indiening van behoorlijk gewaarmerkte teekeningen of verslagen noodzakelijk is. is in strijd met art. 82e der Hooger-Onderwijs-Wet.

1;">. Onjuist is de leer. dat sparen overproductie ten gevolge zou hebben.

lü. Het verdient toejuiching, dat het ontwerp van wet tot afschaffing der Staatsloterij is ingetrokken.

Sluiten