Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

zij geen bezwaar 82. Zahn verwerpt de eenheid van liet werk:

Renan, Vfllter, Bruston de eenheid van auteur 83, mede op grond van Origenes' getuigenis 83. van verschil in stijl 84 daar de overeenkomst navolging is 88, van verschil in strekking 88, van 'sschrijvers verhouding tot de geadresseerden 89, van do afwijkende voorstelling aangaande zijn positie 91 en lot 92. daar de overeenstemming navolging verraadt 93. Hun argumentatie verworpen 94. Conclusie 95.

§ 8. De volgorde 95

Volgorde in verschillende bundels 95. Oordeel der critici 96. De Euscbiaansche volgorde de oorspronkelijke 97, en door den schrijver als blijvend bedoeld 98. Et. is de eerste brief en in de volgende wordt telkens bekendheid van de voorafgaande ondersteld 98. Conclusie t()2.

§ y. Lucianus' negi tij? Flefteyglvov TsAtiir^g . . . 102

Lucianus' werken bevatten geen toespelingen op de Christenen 102. Overeenkomst tusschen Peregrinus en Ignatius 103.

Oordeel der critici 104. De beteekenis dier overeenkomst overdreven 105. De Briefschrijver afhankelijk van Lucianus 108. Ignatius de betere tegenhanger van Peregrinus 108. Overeenstemming in spraakgebruik 113. Conclusie 11(>.

§ 10. Andere gebruikte geschriften 117

Beperking der opgave 117. Critici 117. „Ignatius" afhankelijk van een bundel Paulus-brieven 117 en van Hndl. 121. Invloed der Johannetsche literatuur 122. 's Schrijvers bekendheid met de synoptische evangeliegeschiedenis 123. Conclusie 123.

Hoofdstuk IV.

Tijd van ontstaan 125—202

§ 11. De plaats van herkomst 125

Onbetrouwbaarheid der overlevering 125 Nationaliteit van den schrijver 12ti. De Brieven uit Rome herkomstig 127. Het adres van Rom. 127. Latinismen 128. Waarom geen bisschop van Rome vermeld wordt 129.

Sluiten