Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A, die welke tegen 't auteurschap van Ignatius zijn gericht; deze worden in Hoofdstuk II behandeld. B, die welke op den aard van het werk gegrond zijn; deze komen in Hoofdstuk III ter sprake. C, chronologische bezwaren; hierover Hoofdstuk IV.

De kracht dier bezwaren moet zooveel mogelijk onafhankelijk van de andere worden bepaald. Wanneer Réville ') schrijft : „Ce n'est pas 1'histoire de 1'évèque d'Antioche qui peut contribuer a établir ou a reuverser 1'authenticité des Epitres; c'est au contraire 1'examen de celles-ci qui doit confirmer ou infirmer les renseignements historiques sur leur auteur", zegt hij m. i. een waarheid en een onwaarheid. Een waarheid, in zooverre het onderzoek naar de lotgevallen van Ignatius van Antiochië uitsluitend over diens lot en leven opheldering geven mag — een onwaarheid, in zooverre hij bij dit onderzoek op de, reeds als echt erkende, brieven wil steunen! — Zooveel mogelijk onafhankelijk van elkaar moeten de verschillende groepen van bezwaren behandeld worden. Vaak stellen zich bestrijders der „echtheid" tevreden met op één enkel punt storm te loopen, meenende daarmee de geheele vesting te veroveren. Zoo grondt b. v. Volkmar2) de onechtheid der brieven op het feit dat de Antiochener Ignatius nóóit naar Rome gevoerd is; maar Dr. Völter3) levert het bewijs, hoe onvoldoende een dergelijke flankaanval is, wanneer hij, onder aanvaarding en verdediging van Volkmar's conclusie aangaande Ignatius, de echtheid deibrieven handhaaft, slechts ze aan een anderen Ignatius toeschrijft! — Zooveel mogelijk onafhankelijk van elkaar.... het blijkt soms ondoenlijk! Zoo wordt de eenheidsvraag onder B. behandeld; maar we worden onder A. gedwongen er op vooruit te loopen, onder C. er heen terug te grijpen.

Hoewel in het algemeen de vraag naar den naam van den schrijver van een Oud-Christelijk geschrift van weinig belang

') J. Réville, Revue de 1'Histoire des Religions XXII, 1890, p. 11. :) (ï. Volkmar, in: Rheinisches Museum, N. F. XII, 1857, S. 481—511. Dezelfde, Handbuch zur Einleitung in die Apokryjiben, Tilbingen, 1860, 1. ') I). Völter, Theologisch Tijdschrift 1886, hl. 114 136.

Sluiten