Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

n ,w pnkele anderen den Polycarpusbrief Hiëronymus' opgave verbannen, op grond dat de Kerk-

ait de verzameling hadden nadat Qureton en zijn mede-

vader dien brief met kend, de Efesiërs en de Romeinen

standers de brieven aan Po 5 - 1 > derd, werd in het tegen-

als de 001öPr°^ek^lieekU slechts twijfel geopperd aan de woordig stadium Rome eenerzijds, en van de zes

eenheid van den brief ^ onloochenbaar onder-

Klein-Aziatische brieven ^ als echt te handhaven

scheid daartusschen ewoog ^ het tegenovergesteld

tegenover de VI; bewoog r. Zahn4) — waarschijnlijk

oordeel; beiden bedoeling. Harnack 5), beider meeningen naast zeer tegen diens bedoel g waard maar verwerpt

tZl^or een' veelzeggend uitroepteeken. Bruston') staat

StaSeva„ Zahn,

De zeven brieven zouden no^ ^ ^ bundei hebben gevormd. Griekschen grond, m eigen J allelgnatiaansche

Polycarpus zou JLj machtig kon worden,

brieven - mogelgk in copi verzameling zgn

hebben verzameld, en zoo zou de ^ deBen

ontstaan. Hiertoe ^schikken'). Lightfoot')

brief k°D ? . oifde verzekerdheid als waarmede Zahn het beweert, met dezelt - ^ ^ zeven brieven in

ontkent, dat Polycarpusoordeei steunt op de „reali-

:iLbr"t;de; »f p,™»» a„a .«*• - —"

i) HiSronymus, De viris inlustribus 16.

,) A.w. [zie bl. 13 No- * « 51») A.w. [zie bl. 14 No. 17, 20, 28].

A w. [zie bl. 18 No. 1]« nnot'

.| tl. [.» bl. 15 *«■ *?• S »' " ""

6) A. w. [zie bl. 15 No. 36|

7) Blijkens Pol. Php. 13.

-) Zabn,a.w. S. U3fgg-

A.w. [zie bl. 13 No. 121 lp. 336.

Sluiten