Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eusebius' Kerkgeschiedenis 111:88 (het getuigenis Tan IreEuseb.ui Mg ^ tlneve„ de Armen,sche vertaling

naeus) en g^ ^ m bundel IgMtins-brieven waarin

R„T"met de VI verbonden was. Daarnaast kwamen be.de ook

W^"id van'auteur Wijkt ui. de volgende punten van overeenkomst^ ^ ^ eigen.

lardiaheden in stijl en spraakgebruik.

2 Alle zeven zijn in hoofdzaak naar eén ype °P8

3. Alle zeven zijn

4. In alle zeven zijn het hooldzaKeij werpen die den schrijver belang inboejernCT

ta de verschillende brieven telkens andere op

g,'°fln alle zeven vinden we dezelfde vage voorstelling van

„Ignatius", den gevangen bissch e„de ver„alde

6. In alle zeven worden aan „Ignatius opvattingen toegeschreven.

^De^verhouding van alle zeven tot Lucianus De morte Jeg^i, U dezelfde; er ia eenheid van conce£ .et dan zeer willekeurig zou men op dezen gion zevental kunnen maken.

§ 8. De volgorde.

ID zeer verslende vo^d Sn de ^n^Bri. ven ons overgeleverd, gelijk uit het v g duidelijk wordt4).

») Vgl. beneden, § 8.

2) Vgl. beneden, § 9.

3) Naar Zabn en Lightfoot.

4) Het oorspronkelijk zevental is gespa ie

Sluiten