Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat hri Philippi heeft gekozen, als zijnde het eerste station op den grooten weg van Neapolis naar Rome terwijl een onnauwkeurige lezing van Pol 8 het beruchte cap. 13 heeft doen ontstaan, dat verband moest leggen tusschen Pol. Php. en de Ignatius-brieven; dat verschil in taal en stijl') een beletsel is om de beide werken aan eenzelfden auteur toe te schrijven

Hoewel ik tegen deze oplossing geen geldige bezwaren kan inbrengen, acht ik - ondanks het feit dat een dergelijke hypothese „est assez généralement abandonnée aujourd hui ) de verschillende verschijnselen beter verklaard door een interpolatietheorie, waarbij ik een vijftiental plaatsen als secundair verwerp. Het zijn de volgende:

I Pol Php. 1J_5 van ^e^afiévoig tot ixlsltyiiiviov Kal. TT 111-12 óMa „ Xqioxov.

T> » ,

JU 25-8 ri *>""«7*1 n vtitlfia Kal'

IV. „ 3 geheel.

Y 5'-1 van t»S &eov „ avftpoÓJtMv.

yj " n 5^-8 „ iyeigiu „ x«l Su.

vtt 514-is $1,0 Séov „ Xgiarqi.

VII. n n "

yjjj 61*-T' ri Kal tytvöctóckcpcov tot eniGigtipcoficv

iy Q(i xat ott tot zóitov.

IA. „ n u " , ,

Y q7-9 ou ycép „ avttfftavta.

A. „ n " v 1

Xj ior' „ omnes „ estote.

^jj " |j7-i2 n qui ignorant „ noveramus.

Xjjj n 121-5 „ confido „ in vóbis.

^jy ^ 18-14 de woorden et pro inimicis crucis.

XV. „ „ 13 geheel.

Wat na aftrek van deze stukken overblijft, mag niet worden beschouwd als een „echte brief", daartegen gelden alle te voren

genoemde bezwaren.

De volgende overwegingen nopen mij tot deze hypothese:

') Vgl. Lightfoot, a.w. [zie bl. 13 N". 12] I p. 597 sq.

») Aldus Réville, a.w. [zie bl. 14 N». 32]. Overigens handhaaft ook Hilgenfeld in 1902 zijn hypothese van 1886, zij het dan in gewijz.gden vorm.

Sluiten