Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BEZUINIGING.

Uit het voorgaande is wel gebleken, hoezeer ik den mensch, den verpleegde in Veenhuizen, op den voorgrond stel. In zijn belang zou ik voor zeer groote geldelijke opofferingen niet terugdeinzen.

och dan dient in de eerste plaats te worden voorkomen, dat groote uitgaven worden gedaan, ie hen niet ten goede komen, hen niet verbeteren, hen niet vooruit helpen. Aan alle geldverspillinq kome onverbiddelijk een einde.

Wanneer ik mijn beschouwingen over het beheer der inrichtingen in 't kort samenvat, om den weg aan te geven tot verbetering en bezuiniging, dan komen zij hierop neder:

1 . Beter toezicht op de aflevering van grondstoffen, gereedschappen en levensmiddelen. 2e. Scherper onderzoek naar de bruikbaarheid van

ter afkeuring aangeboden voorwerpen. 3 . Herziening van de tarieven van voor partikulieren

aangemaakte goederen.

4". Herziening van de tarieven der voor ambtenaren vervaardigde goederen en meubelen.

7

Sluiten