Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het is Mr. de Pinto een raadsel, waaraan die verhouding is toe te schrijven.

Ik geloof dat raadsel te kunnen oplossen.

Sedert jaren heeft de Rechtbank te Amsterdam zich de veroordeeling van landloopers en bedelaars van den hals geschoven; in de hoofdstad wordt nachtverblijf verleend en doorgaande werkzoekenden worden door „Armenzorg", met tusschenkomst der Politie, de stad uitgeleid.

In den Haag was het echter de gewoonte, phantasie-landloopers 3 nachten verblijf te verleenen, terwijl dito-bedelaars direct naar het huis van bewaring werden overgebracht. Na 3 nachten bij de Politie verblijf te hebben genoten, werden de phantasie-landloopers eveneens naar het huis van bewaring overgebracht. En dat was juist hun bedoeling; daarmede toch werd de terugkeer naar Veenhuizen bereikt. Dusdanig zijn thans nog de toestanden te Utrecht en 's Hertogenbosch. In den Haag evenwel wordt die weg niet meer gevolgd; de statistiek zal ook bewijzen, dat de opzendingen van uit die stad tot een minimum zijn gedaald.

Mr. de Pinto gaat hierna over tot de bespreking van de vraag: „Welke regeling behoort daarvoor in de plaats te treden?" en zegt:

1°. „Wat de landloopeiij betreft; ik schrap al wat daartoe betrekking heeft in de artt. 432—434, zonder er iets anders voor in de plaats te stellen."

2°. Dat men bedelen in het openbaar strafbaar stelt als overtreding betreffende de openbare orde, als stoornis van het rustig

Sluiten