Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ernstig de aandacht; ook hij heeft de bedoeling te werken aan het maatschappelijk herstel van al degenen in de inrichtingen, die verdienen gesteund te worden.

Het zal den lezer gebleken zijn, dat mijn streven ff611 a?n *s' besluit met de woorden van Mr. Simon van der Aa, Hoofd-Inspecteur bij het gevangeniswezen, door hem uitgesproken op het Congrès _ Penitentiaire International, gehouden te Brussel in 1900 en door mij aan het artikel van den heer van Mesdag ontleend :

„De strekking van ons strafrecht is meer op afschrikking, dan op verbetering gericht. De straffen van hechtenis en opzending in een werkinrichting, onder het tegenwoordig régime ten uitvoer gelegd, werken pogingen tot verbering niet in de hand."

Wij schrijven thans 1904; me dunkt, Mr. Simon van der Aa heeft ruimschoots den tijd gehad, een nieuw stelsel aan de Staatscommissie in overweging te geven. b

Uittreksel uit de begrooting van Justitie voor 1904.

Ik berekende tijdens mijn verblijf de bezoldiiTfnö 000 ^ ambtenaren te Veenh"izen op

Sluiten