Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den wellust, die voor vele temperamenten in alle leed schuilt, aan zwartgallige bespiegelingen over. Stormenderhand had hij gemeend van Annie's hart en hand bezit te zullen nemen; zelfs had hij een koket spel willen spelen, door eerst zijn naaste familieleden te bezoeken en pas bij de De Loevers te komen, toen de beurt volgens den rang van bloedverwantschap aan hen was; en zie, zij hadden daarvan blijkbaar niets gemerkt! Nicht had in het algemeen gesproken, toen zij hem het lange verwaarloozen van zijn geboortestad en zijn familie verweet en Annie was zoo kalm mogelijk geweest, even weinig verontrust over zijn wegblijven, als verlegen bij het terugzien. In plaats van als een veroveraar te staan tegenover tot tranen bewogen vrouwen, had hij onbeholpen zijn hoed laten vallen, toen hij bij het vertrekken langs Annie's causeuse ging.

Een fran^aise, met wie hij tijdens een vacantiereis had kennisgemaakt aan een open tafel in Zwitserland en over wier burgerlijken naam hij zich had heengezet, daar zij en haar echtgenoot dwaas voorkomend voor hem waren geweest, had hem, toen zij bij een tochtje in de bergen babbelden over karakter en bekwaamheid, fijn vernuftig en „même perspicace" genoemd. De luchthartige vleister, die het eerste groote woord het beste had gekozen om den jongen, rijken zonderling, die eerst zoo stug en zwijgend was geweest maar toeschietelijk was

Sluiten