Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— Een klooster ? Maar is een mooi Geldersch dorp dan een klooster ? )

— Ik dacht te begrijpen dat je wensch de eenzaamheid van een kloosterleven was.

— Volstrekt niet. Maar toch zou ik, geloof 'k, nog liever in een klooster gaan dan van mijn huis een open hof met salons, een eeuwigdurende feesttent te maken. Ik vind wat men noemt het mondaine leven verschrikkelijk frivool en gewoon vervelend.

— En daarom val je in een ander uiterste ? Maar ben je dan al zóó blasé? Je hebt toch nooit veel aan uitgaan gedaan.

— Nee', juist daarom. Ik heb er nooit aan gedaan, zal er nooit aan doen en zou van mijn vrouw verlangen, dat ze er evenmin aan deed. Wilde ze me dit offer niet brengen, dan zou ze bewijzen bitter weinig van me te houden.

— Zoo!

En Nicht keek Frans even aan en daarna langs hem heen met starende oogen, als dacht ze diep na. Doch er was een lichte spotglans in dat staren, en zelfs indien Frans dien spotglans niet had opgemerkt, zou hij voldoende ontnuchterd zijn door de plotselinge vraag:

— Mag ik je nog een kopje thee geven?

— Dank u.

— Niet, nog één kopje?

— Of ja, toch, asjeblief.... Maar u hebt me nog niet geantwoord!

— Maar jongen, wat wil je, dat ik je ant-

Sluiten