Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

loren zonder klacht — en zonder beklag.... "Wij menschen maken wel wat al te veel drukte om onze belangetjes.... Maar ik kan je niet alles zeggen, wat ik denk; ik zal 't je schrijven.

— Graag, mompelde Herman, verrast doordien Frans dat gedacht had: juist hetzelfde als hij!

— "Wat is de zee mooi, he? Ze is als jullie artiesten. Ze debiteert ook nooit iets nieuws en toch is 't altijd mooi. "Willen we opstappen?

— Zooals je wilt, als je maar geen slechte feestredenaarsfrazen meer debiteert.

Een klein uur later zat het tweetal in Herman's atelier. Frans betoonde groote belangstelling in diens werk; hij was zoo opgewekt mogelijk; en toen twee andere schilders, die hij al een paar keeren ontmoet had, zijn neef kwamen bezoeken, stelde hij een gemeenschappelijken gang naar de Bodega voor en praatte aldoor heel vroolijk.

Den volgenden dag sleepte hij Herman weder mee. Langen tijd brachten zij samen door in het Mauritshuis en des namiddags liet Frans zich aan een kunstkooper voorstellen, die een enkele maal iets van Herman had gekocht en in wiens magazijn een schat van moderne, krachtig levende kunst was bijeengebracht. Frans kocht twee etsen naar Jacob Maris en hield niet op, of Herman moest er een van hem aan-

Sluiten