Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gen, zag hem nu met stralende oogen lachend aan en zei: — Compris ?

Herman gaf geen antwoord, maar dacht, half medelijdend, half minachtend: — Wat is hij toch nog een kind!

Meermalen, gedurende de drie bedrijven, en zelfs al in het voorspel, ontving hij een zachten kniestoot van zijn neef, doch met een licht knikje, een glimlach, maakte hij zich telkens van de toespelingen af.

Terstond na aankomst, alvorens naar de opera te gaan, hadden de vrienden kamers besteld; toen de voorstelling gedaan was, hadden zij dus den tijd nog een glas bier te drinken. Zij spraken over den zang, de bezetting der rollen; en eerst onder het naar 't hotel gaan, zei Frans:

— Dacht je wel, dat er nog Hans Heilings waren ? O kerel, ik zou zoo graag getrouwd zijn!...

Drie of vier dagen daarna ontving Herman in Den Haag den volgenden brief:

Amice !

Zooals ik je beloofd heb, dat het wezen zou, is het: 'k ben weer „bij pa thuis". En de goede man is heel geschikt met me; hij laat me zooveel mogelijk met rust. Gisteravond was er partij bij mijn zuster; 'k ben er natuurlijk niet

Sluiten