Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meneer worden dan levendig over hem: hij is opgeleid voor onderwijzer.

Te Keulen geboren — „net als Vondel", lacht de jonge onderwijzeres, wanneer men ervan spreekt — is hij in zijn jeugd met zijn ouders naar Utrecht gekomen, heeft daar voor het onderwijs geleerd, maar zich al spoedig zóózeer in geschiedenis en geslachtskunde verdiept, dat hij naar een betrekking heeft omgezien, waarin hij zich geheel aan dit lievelingsvak kon wijden.

In zijn jongere jaren — Hélène weet dit alleen van de juffrouw — heeft hij dikwijls bijdragen geleverd aan volksalmanakken en zelfs, met een weinig hulp, voor de taal, van een neef die onderwijzer is te Emmerik, een Duitsch boekje over den Nederlandschen adel samengesteld; doch tegenwoordig zijn er zóóvele Nederlanders en inzonderheid menschen van aanzien, die zich aan deze studie wijden, dat Land zich uit bescheidenheid van het „schrijven" onthoudt. Alleen gebeurt het nu nóg wel eens, dat hij den heeren met eenige voorlichting van dienst kan zijn: „Je begrijpt, kind, zei juffrouw Land, meneer zit d'r zoo lang inen dan doet hij dat, indien het buiten zijn klerkewerkzaamheden valt, des avonds tehuis. Bovendien heeft hij een leerling, of er althans een gehad.

O, die leerling, die was zijn lust, zijn uitspanning, zijn trots! Hij verdiende aardig geld aan hem, maar hoe gaarne zou hij de lessen gratis voortzetten! Trouwens zou het niet aan-

Sluiten