Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vanouds? Dan kunnen we — wellicht voor het laatst, want over een half jaar vindt ge me op een gemeentesecretarie, ergens in een dorp — nog ééns de genoeglijke uurtjes doorleven van gemeenschappelijk onderzoek naar zaken, die ons lief zijn."

Land is in de wolken geweest! En met innige vreugde, bijna met ontroering, is hij nu zijn jongen vriend tegemoet getreden, toen deze zooeven het kefferig huisbelletje heeft doen overgaan.

— Ik vermoedde dat u het was; kom hier binnen; maar geef mij uw overjas.

En opnieuw wordt de jas aan een der knoppen van een erg hoogen kapstok gehangen; en opnieuw treedt Frans in het kleine en toch ongezellige voorkamertje, dat hij sedert zijn promotie niet heeft gezien. Opnieuw krijgt hij een van de ongemakkelijke stoeltjes met te smallen ronden rug en slecht veerende zitting van groen fluweel. Opnieuw is de kristallen vaas met gemaakte bloemen, welke anders de tafel siert, in den hoek naast den schoorsteen gezet en zijn de twee albums en het Nederlandsch Wapenboek in prachtband — een geschenk van hem — op een stoel gelegd, zoodat de ovale geschulpte tafel, door een rood tafelkleed met zwarte bloemen bedekt, vrijblijft voor het aschbakje en voor de boeken of papieren, waarvan de heeren zich bedienen mochten. Tegen het melkwitte behangselpapier hangen nog altoos dezelfde twee chromo's, de gravure van het

Sluiten