Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vlotten doet het onderhoud ook nu nog niet. Het schijnt zelfs, dat de jonge auteur zich nu en dan verwart in zijn plannen. Schielijker dan vroeger het geval placht te zijn, eindigt deze les. Frans „wil nu in het begin ook liever niet zoo laat thuis komen en het is nog een heele rit naar De Bildt."

Na zijn vertrek, komt moeder Land in de mooie kamer om alles weder op zijn plaats te zetten en het licht uit te draaien. En terwijl zij fluisterend aan haar man vraagt, „of het heusch op dezelfde voorwaarden als vroeger zou zijn, of meneer d'er niets van gezegd heeft," waarop Land meer ongeduldig dan overtuigd antwoordt: „zeker!.... maar dan nog?" rent Frans, in zijn jas stijf voorovergebogen, door de bekende straten naar de trambaan en denkt aan de ontmoeting in den spiegel.

Sluiten