Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kring der Land's aangeduid, zich met hen gelijkstelde.

Nu leidde Frans de familie naar het bosch van Kraaijbeek. Mevrouw Land kwam achteraan met Hélène, Gustaaf ging met te groote passen voort over het gras der bermen, naast Frans en zijn vader. De bejaarde Duitscher kreeg in deze Anlagen iets van de sehnsuchtsvolle bewondering voor de natuur, zijn landaard eigen, en, wat hij anders nooit deed, hij sprong in zijn gesprek van den hak op den tak en stelde belang in alles en keerde zich nu en dan met jonge vlugheid om, ten einde — den arm met de te wijde zwartlakensche mouw uitstrekkende — de dames opmerkzaam te maken op eendjes in het water, op een rustieke hut, op den tuin van het seminarium en op nog allerlei ander moois. De tuin van het seminarie bracht het gesprek der heeren via eenige hun bekende geleerden uit deze inrichting op andere historici en beoefenaars van genealogie, en Land verhaalde, als van een voorbeeld van zelfopoffering in den dienst der wetenschap, van een pastoor, dien hij te Keulen kende en die niet alleen bijna niet at en op alles bezuinigde, maar op schulden was betrapt, zóó grif gaf hij het geld uit voor oude prenten, welke volksmaaltijden en drinkgelagen voorstelden. Andere prenten boezemden hem geen belang in, maar van dezulke bezat hij een uitgebreide en wetenschappelijk geordende verzameling, welke veel

Sluiten