Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

blik naar zijn dame, maar op hetzelfde oogenblik kreeg hij weer dat onwederstaanbare gevoel van valsche schaamte en was het hem, als speelde hij in deze gekunstelde natuur met gemaakte bergen en dalen komedie. Hij trok, om een afleiding te vinden, Hélène bij de laatste treedjes plotseling haastig voort, met lichte gilletjes sprong het meisje in het zand, en toen keerde hij quatre a quatre naar de andere zij terug om mevrouw te helpen.

Toen men in het dorp terugkwam, was 't al wat laat en luchtig om buiten te zitten; het diner zou in een kamer worden aangericht en Frans dribbelde een paar malen heen en weer om alles te beredderen. Onderwijl werd advocaat gedronken onder de veranda, waar nog enkele andere gezelschappen zaten; en nadat men eenmaal aan tafel was gegaan, praatten de dames nog na over die gezelschappen, waaronder men een Utrechtsche familie had herkend. Het trof Frans, dat Hélène en mevrouw Land uitvoerig en zelfs kritisch redeneerden over de toiletten der Utrechtsche dames, hij bracht dit in verband met dergelijke gezegden, onder den rijtoer vernomen, en het verwonderde hem, dat ook deze eenvoudige luidjes in zulke zaken zooveel belang stelden. Mevrouw Land scheen hem van daag trouwens veel meer een individu dan vroeger; ze had haar meeningen, ze praatte met zekerheid en zelfgenoegzaamheid, ze had zelfs op een oogenblik een

Sluiten