Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eerst naar je papa! — Zij duwden hem in de huiskamer, rechts, waar de oude heer Koene met neef De Loever en nog twee heeren een partijtje maakte. Men was verwonderd, men zei, dat men dat aardig vond, dienstvaardige handen ontdeden Frans van zijn demi-saison, maar nu moest hij mee naar de dames en toen hij alweer zei, dat hij er heelemaal niet op gekleed was, liep Piet vóór hem uit, en riep:

— Niet waar, dames, Frans komt pas van de reis, maar hij mag wel binnenkomen bij zijn eigen zuster!

Hel fonkelde het avondlicht op al wat er glanzigs was in de ruime suite. En terwijl Frans alles deed om zich goed te houden en domlachend voorttrad, hoofdknikkend en handengevend, verblindde al die plotselinge kakelglans hem, maar meer nog dan zijn tastende oogen werden de klapperende ooren gepijnigd, bij zóóveel rumoer.

Nu praatte hij met zijn zuster, die hem vroeg of er iets gebeurd was; („Nee', hij wou alleen papa even spreken"); en nu met tante van Dijck, die zei dat het een buitenkansje was als men hem tegenwoordig eens zag; en nu met nicht De Loever, die geglimlacht had over de opmerking van tante. En nu had hij al zes, zeven dames gesproken en was voorgesteld aan den nieuwen rijksontvanger en stond, in de wijde opening van de schuifdeuren der suite vóór Annie!

Sluiten