Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XI.

— Sedert vier maanden zijn Frans en Hélène verloofd; over eene maand zullen zij getrouwd zijn.

Nu is hij deu vorigen avond naar huis gekomen — zijn gemeentesecretarie overlatend aan den betrouwbaren klerk, want heden werd Hélène verwacht. Zijn vader heeft hem zeer hartelijk ontvangen; de verhouding tusschen de twee mannen is trouwens nooit zoo goed geweest als in dezen laatsten tijd.

Toen eenmaal het besluit genomen, de toestemming afgeperst was, hebben de practische V geest en de goedhartigheid van den heer Koene s^men den wensch van zijn zoon helpen vervullen. Het had den niet veel eischenden vader al genoegen gedaan, dat Frans zich had gehouden aan de wetten der betamelijkheid, door hem te raadplegen, alvorens hij eenige stappen, zelfs bij het meisje, deed.

— Meld het me, zoodra je haar antwoord hebt, had hij tot Frans gezegd, en denzelfden

Sluiten