Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rechtstreeksche werkingen Gods zijn, dan is er van ons zelf, als centrum onzes eigenen wezens geen sprake en van vrijheid evenmin. Is God ethische grond, dan is de verschijningswereld het resultaat van Zijn wil; ook dit is rechtstreeksche grond en maakt den mensch tot automaat en schijn-persoon.

Maar mystische grond wil zeggen: niet rechtstreeks. God is de Zijnde en het leven is wordend. De verhouding van worden tot zijn is niet rechtstreeksch; het worden is de verschijning des Zijns in den tijd. Maar er is een tusschenzone. Onze onwetendheid doordringt deze niet; onze kennis heeft den eisch, dat zij de eenheid aller dingen begrijpt als in God; tevens heeft zij de onbevoegdheid het hoe van dezen stand aller dingen in God te begrijpen. Zij erkent als met gesloten oogen; dit is mystiek en God, den eenheidsgrond aller tegenstelling , noemt zij dienovereenkomstig: mystischen grond.

VI

De Religie als absolute Bewustheid. III. Het psychologisch wezen der Religie: de verheffing der ziel tot God (extase).

De prioriteit der hoogste bewustheid boven de hoogste liefde (anti-Bernardus). De absolute Vrijheid.

III. Over het psychologisch wezen der religie hebben wij nog onze gedachte mee te deelen, opdat blijke waar absolute bewustheid en absolute vrijheid zij.

Sluiten