Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mishagen over de pure denkbeeldigheid van het voorgestelde , tot begeerte en de begeerte vat het voorgestelde beeld als doel en zoekt andere voorstellingen als middel en schept zich in gedachte een reeks van handelingen die tot het doel leiden — en dan komt de overslag van het in gedachten zijnde tot de beweging der hand, de uitvoering. En zoo is de psychologische toedracht der aktie Maar wij vergeten niet dat de gevoelsaandoening het eerste moment daarvan was, en begrijpen, nu wij den zin der aktie vaststelden, ook den zin dezer gevoelsaandoening met haar psychologische volgreeks. De empiristische opvatters van het zielsleven spreken niet van zin, zij zijn voldaan met vaststelling van feiten in onderling verband; hen interesseert de toedracht, het geschieden zonder meer. Maar zoo de wijsgeer zijn belangstelling ontleent daaraan dat hij mensch is, en het mensch-zijn begrijpen wil, moet zijn belangstelling verder gaan dan alleen naar het weten van een toedracht: hij moet deze toedracht doorgronden in verband met des levens zin. Zoo ziet de idealistische wijsgeer in deze geheele toedracht de zelfopenbaring van de reëele Idee, het transcendente Ik, dat aan het menschenleven ten grondslag ligt. Het Ik verkrijgt in het gevoelsfeit het eerste moment dezer zelfopenbaring en drijft door intermediaer van dit den gang der aktie voort.

Sluiten