Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de wijding? Wat is de heilige waarde der religie? Wat beteekent de arbeid? — Zij alle zijn menschelijke akties, niet maar ziels-toestanden, doch ziels-akties, en daarin is de Idee zich uitende, de Idee die ons eigen, reëele, transcendente wezen is.

Een licht brandt in de raenschelijke aktie. Het licht in eigen aktie voelen branden, het ondoofbare licht, het licht der Idee, dat van uit ons dieper wezen schijnt — dat is geluk. Zonder aktie is geen geluk. Ook kontempleeren is aktie; ook de intuïtieve inzichten zijn hoogste akties der ziel; ook de blijdschap en de vrede der geestelijke berghoogten.

En deze alle beduiden een bewustwording van ons diepste Ik.

IX

Symbolisch karakter van de voortbrengselen der aktie. De aktie dient door het symbool de algemeen menschelijke taak der zelfbewustwording. Het maatschappelijk voortbrengsel ware Symbool, indien ingevoegd in een maatschappij, die een zinrijk Geheel ware. (Stijl.)

De grondverrichtingen van het maatschappelijk leven. Een utilitaere aktie van geestelijke waarde is mogelijk.

Is nu de zin der aktie niet in het voortbrengsel, dan is de zin van het voortbrengsel wel in de aktie. Het voortbrengsel is een moment der aktie zelve, niet een toevallig aanhangsel, maar een noodwendig moment; het is het verwerkelijkte doel. Van 't begin af is de aktie begeleid met de doel voorstelling, dat is met de

9

Sluiten