Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het tot arbeid bereide menschelichaam. De voeding zij de gezamenlijke maaltijd, beduidend de geestverwante samenleving van het huisgezin. De lichaamsarbeid zij beperkt in duur, en door den arbeider begrepen als een noodzakelijke uiting van menschelijk krachtsbetoon; waar zij in werkplaats of lokaliteit geschiedt, moet deze in haar versiering den idealen zin des arbeids openbaar maken. De intellektueele arbeid ondergeschikt aan het doel der geestelijke bewustwording: de wetenschap beoefene haar wijsgeerige grondslagen; het onderwijs erkenne zijn doel van karaktervorming; de onderneming haar dienst aan gemeenschapswelzijn. De uitspanning diene schoonheid.

Met het voorafgaande is voorgesteld de denkbaarheid eener utilitaere aktie van geestelijke waarde, zoodat de inenschengeest, zijn transcendenten grond wetende, de voortbrengsels dezer utilitaere aktie als de zijne en als menschwaardig aanvaarden kan. In de aldus in 't Geheel ingevoegde voortbrengselen ontwaren wij een afglans deiIdee; en in dien afglans glanst onze eigen geest en herkent zichzelf, als in een minder of meer verwijderd symbool.

Indien de utilitaere aktie dus deelneemt in de geestelijke bewustwording, schept zij een wereld van voorwerpen, die niet, als uit het verband des geestes weggevallen, zinledig daar staat; maar het verband houdend, wordt zij beeld der innerlijkheid.

Een zoodanige kultuurwereld wijst terug naar den scheppenden menschengeest. Zij is resultaat, voortbrengsel van aktie, weerspiegelend den diepen oorsprong dezer; de aktie ontspringt uit de Idee, die de reëele grondslag van ons leven is. In haar oorsprong is haar zin.

Sluiten