Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den staat van bizonderheid verheven wordt tot moment van het algemeene. Alleen door deze verheffing tot het algemeene is het bizondere onderling vergelijkbaar.

Zoo is het algemeene het middel der associatieve verbinding van voorstelling en voorstelling: zoo is dus de toedracht der geestes-verrichtingen, die op deze verbinding steunen, een toedracht van logischen aard. Ook hier is de logos het beginsel der verrichtingen van onzen geest.

V

2o. De verbinding van voorstelling met eevoelmg. — Een gevoel is een reaktie van het aktieve subjekt, welke volgt op een voorstelling. — De reaktie niet te begrijpen naar analogie van stoffelijke toedracht, maar naar analogie van het syllogisme.

Wij komen op de andere verbinding; nl. die van voorstelling en gevoeling.

In deze verbinding schijnt de logos al bizonder weinig stem te hebben. En toch zal het blijken, dat ook zij (en daarmede elke geestelijke verrichting op haar steunend) geschiedt in den logischen vorm.

Een belangrijk en veel-omvattend terrein van zieleleven wordt onder dit gezichtspunt „verbinding van voorstelling en gevoel" overzien. Geheel ons ethisch, religieus, aesthetisch leven ligt onder dit aspekt. Zonder uitdrukkelijke rechtvaardiging onzer handelwijze, als zulks niet behoevende, sluiten wij ook hier buiten onzen kring van onderzoek dat gedeelte van het ethisch, religieus en aesthetisch leven, dat klaar bewust den logos in zijn

Sluiten