Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zij alle zijn heerschappij-voering over de stof, dat is, een stellen van het bizondere onder algemeene wet.

Maar daarbij is het niet te doen om begripsformatie, niet öm het algemeene. Dit meent ten onrechte het Grieksche denken bij monde van Plato. Het algemeene is niet de waarheid. Het is niet te doen om den denkvorm. Wij zijn geen denkers voor de Déesse Raison.

Het is evenmin te doen om de denkstof. De receptiviteit, de geestelijke ontvangst, wordt door het denken geordend, maar niet om de waarde der receptiviteit op zichzelf. Het bizondere, dat onder het algemeene komt te ressorteeren, heeft niet in zichzelf zijn reden tot denkwerkzaamheid. Het bizondere is niet de waarheid. Wij zijn geen denkers voor de zinlijkheid of voor het zelfverlies in de denk-stof. Het denken is evenmin ter eere van Dionysius, de materie, als voor Apollo de rede.

Maar de waarheid is in het vereenvoudigd beeld, waarin de stof (bewustzijns-inhoud) tot een vereenvoudigd geheel is samengevat, en waarin noch de stof verbleekt voor den vorm, noch de vorm verdwijnt in de stof, maar waarin de zin van het bestaan aan de stof gezien wordt.

In deze twee-eenheid van zinlijkheid en verstand, stof en vorm, bizonderheid en algemeenheid, schept de mensch een sfeer tot zijn zelfbewustwording — want tot zelfbewustwording denken wij.

11

Sluiten