Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1)E UITKOMST DER ELEATISCHE FILOSOFIE

I

De Eleatische wijsheid is geen spitsvinderij; mogelijk school wat sofisten-praal in Zeno's ongerijmdheden, maar de zaak is te waar om spitsvondig te zijn. Wanneer Zeno leert, dat de vliegende pijl stil staat, en dat de snelvoetige Achilles geen kruipende schildpad kan inhalen, mogen de verbaasden lachen — het kon ook wel blijken uit bewijzen dezer stellingen, dat daarmede niets aangaande Achilles, schildpad of pijl, maar wel zeker iets aangaande den aard der logische bewustheid zelve openbaar wordt. Hoewel niet het rechte ervan wetend, heeft Zeno eigenschappen van het logisch vermogen bekend gemaakt, welke in te zien tóen een groote mate van logische scherpte vereischte.

Maar, zegt men, toegegeven, dat Zeno's bewijzen tegen de redelijkheid van een begrip der veelheid en der beweging raak zijn, welke beteekenis heeft dit voor het minder subtiele denken? Deze, dat alle denken zich voltrekt langs dezelfde lijnen van het logisch vermogen en dat de onbewuste geest in zijn voortgang ook van de geringste oneffenheden op zijn baan invloed ondervindt. Zeno's klaarbewuste onmin met het begrip der veelheid

Sluiten