Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Men kan hier alles vinden wat een goed onderwezen scepticus te weten noodig heeft; met het doel van onderwijs zijn ze dan ook geschreven. Sextus liet na dit hoofdwerk nog eenige andere werken voigen, waarin het leeds behandelde wordt uitgebreid en nieuw toegepast. Van deze werken zijn er twee over, naderhand gevoegd onder den éénen titel: „tegen de Mathematici." Wanneer wij de elf Hoofdstukken, die onder dezen titel verzameld zijn, afdeelen in twee groepen, overeenkomstig de oorspronkelijke intentie des schrijvers, die deze schreef als twee boekwerken — zien wij in het eerste boek van vijf Hoofdstukken de geheele encyklopaedie der wetenschappen uit Sextus' tijd onderhanden genomen: Grammatika, Rhetorika, Geometrika, Arithmetika, Astrologia, Musika. In de volgende vijf boeken wordt de wijsbegeerte °P gelijksoortige wijze van haar onbevoegdheid overtuigd: de Logika wordt in twee lijvige Hoofdstukken behandeld, de Fysika (= Metafysika) evenzoo. Voor de Ethika blijft een vrij omvangrijk laatste Hoofdstuk over.

Overweldigend is de langdradige, breedsprakige betoogwijze van dezen nooit ten einde geraakten man. 'lei'wijl het dogmatisme voort kan schrijden als op rechten weg, voortgaande van stelling tot stelling naar het einddoel zijner konstruktie, moet de betoogende sceptiek alle mogelijkheden onderzoeken, geen zijweg onbetreden latend. Zoo meeslepend als de dogmatische taak, zoo afmattend moet de sceptische zijn. Daarbij is sceptiek bij Sextus haar esprit kwijt; de vluchtige principe-formuleering van een Protagoras, de pakkende eloquentie van een Karneades, zoek ze hier niet; deze sceptiek is geen sceptiek in aktie; zij beweegt niet, maar zij rust; de argumentatie behoeft niet meer gezocht, maar is

Sluiten