Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bizondere stelling syllogistisch af te leiden uit een algemeene, terwijl evenzeer de algemeene kan afgeleid heeten uit de bizondere — dan staat men in de fout. van den diallélos: elk syllogisme is een diallélos en dus grondeloos ')• Even grondeloos als wanneer a. rust op ö., die echter zijn steun vindt in a. Deze a. en b zullen tezamen vergaan.

Ook de induktie, die tot het algemeene opleidt, is geen opleiding en geeft geen grond voor eenig algemeen besluit; het algemeene volgt niet uit 't bizondere; het algemeen oordeel niet uit het bizonder oordeel; de onbegrensdheid van het aantal der bizonderheden maakt dat men nooit tot het algemeene besluiten kan; en stelt men zich met een onvolledig aantal bizonderheden tevreden — daaruit valt niets af te leiden met zekerheid 2).

Zoo vindt het denkresultaat geen grond in zijn eigen verrichtingen en is zijn grondeloosheid ook op dit punt gestaafd.

1) 193—203.

2) 204. Deze exposities zijn verwant aan hetgeen Hume later te berde bracht over de niet volstrekt-geldigheid van het oorzaakbegrip, uit empirisch gezichtspunt.

Sluiten