Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet hoe wij het moeten aanleggen om overeenkomstig het denken te oordeelen. Er zijn vele denkwijzen Gorgias denkt anders dan Herakleitos; wilden wij nu dooi een bepaalde denkwijze beslissen in deze zaak, zoo beslisten wij door middel van hetgeen nog beslist moet worden

Helpt het zoo wij tot de zamenwerking van zinlijkheid en denken onze toevlucht nemen? J) Maar de zinnen versperren voor het denken den weg om tot kennis der werkelijkheid te komen. Bovendien, moet deze samenwerking alle zintuigelijke waarneming en alle denkwijzen omvatten? veelvuldiger tegenspraak trof men nergens! enkele slechts? Zoo geef een kriterium om te beooideelen welke! Er is geen uitweg; in zake het „kriterium waarmee" bestaat geen zekerheid.

Het „kriterium volgens welk" is even onbestaanbaar als de vorige. Is er eenmaal onderscheid tusschen voorstellingsbeeld (<pxvTxvix) en werkelijkheid (imoxtintvov); is de smaak der zoetheid onderscheiden van den honing zelf is subjektieve toestand niet ident met objektieve gesteldheid zoo is het niet meer mogelijk, dat het denken in het voorstellingsbeeld een kenmerk zou aantreffen voor beoordeeling der werkelijkheid; naar voorstelling oordeelend bereikt het de werkelijkheid niet evenmin als uit eigen kracht

Maar toegestaan dat er een bepaald voorstelbaar kriteiium der waarheid zij, hoe zullen wij weten wat dit is? Wanneer wij dit weten zonder iets voorstelbaars

1) 63 vvg.

2) (U(TI ttVTil TO/C 'CKT0( ivTVyX^OVITX MTt T» ItlTÜV Cti/TÏ

rijv 4>t/Viv al/Tüv iifAot/triCv. 70 vvg.

Sluiten