Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

om over dit voorstelbare beslissing te doen, dan is dus het kriterium niet in iets voorstelbaars gelegen en het laatste bij beoordeeling overbodig; weet men het echter door middel van een voorstelbaar kriterium, dan moet dit weer door een voorstelbaar kriterium beoordeeld, en zoo in het oneindige; onmogelijk echter is het in zake het oneindige (to xjreipov) beslissing te vellen.

Er is dus volgens Sextus niet eenig recht om aan het denken grond toe te kennen in de werkelijkheid; onze denkgewrochten zijn louter grondeloosheid.

VIII

De grnndelooaheid van het menscheliik denken.

Het is aan Sextus gelukt, niet-tegenstaande zijn voorliefde voor de overvolledigheid, in een paar regels de sceptische leer samen te vatten. Het korte en duidelijk geschreven hoofdstukje, waarin hij deze samentrekking zijner strijdkrachten volbrengt, heet „de twee tropen" »). Alles wat begrepen wordt, zoo heet het daar, wordt begrepen uit zichzelf of uit iets anders. Dat nu niets uit zichzelf begrijpbaar of duidelijk is, blijkt uit de tegenspraak bestaande tusschen de filosofen. Moet nu alles begrepen d. i. bewezen worden uit iets anders, heeft elke stelling een andere noodig om haar geldigheid'

l) I, 178, '9.

Sluiten