Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van denzelfden schrjjver verschenen:

De beteekenis van Shaftesbury in de Engel-

sehe ethiek. Utrecht 1891 ƒ 1,50

[De psychische afkomst van liet oorzaakbegrip.

Een studie tot kennis van het menschelijk denken. Amsterdam, 1895] " 0.90

De norm der waarheid is in ons zelf. Een

wijsgeerig theologische beschouwing. Utrecht,

1897 1 _

• ' »

Idee-Studies. Amsterdam, 1898 . . . gecart. „ 1.90

Levensleer naar de beginselen van Spinoza.

'a-Gravenhage, 1900 n 375

Plntarchus als godsdienstig denker. Een gestalte uit de Grieksch-Romeinsche Godsdienstgeschiedenis. 's-Gravenhage, 1902 .... |.25

Sluiten