Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UITGAVEN VAN S. L. VAN LOOY, AMSTERDAM.

VAKBOEKEN.

V akonderwijs in het Buitenland, in verband met het vakonderwijs in Nederland, door H. J. DE GROOT, Inspecteur M. O. Rapport uitgebracht naar aanleiding van een inspectiereis door Zuid-Duitschland en Oostenrijk-Hongarije. f 1.25.

Handboek voor Timmerlieden, door H. J. DE GROOT, Inspecteur M. O. Tweede druk. 4°. Met 1346 teekeningen. ƒ7.50; o-eb /"8 W of in 25 afl. a 30 cent.

Vorm en versiering van het Hout, Handboek voor Leeraren in het Vormteekenen, aanstaande Bouwkundigen, Timmerlieden en voor Zelfstudie, door J. KAPER Wz„ Leeraar aan de ie Ambachtsschool en aan de Avond- Ambachtsschool voor Timmerlieden te Amsterdam. 32 platen in rood en zwart gedrukt met beschrijvende!) tekst./3.—.'

Leiddraad voor de Kennis van Bouwmaterialen, ten dienste van Ambachtsscholen en Avondvakscholen, door E. RIEPMA, Directeur der Ambachtsschool te Groningen. Met figuren. 2e geheel herziene druk. /1 25.

De Meubel-Constructeur, door P. DOORN, Directeur der Ambachtsschool te Haarlem. 40 platen in folio met verklarenden tekst in 4». /7.50. Platen in portefeuille en tekst geb. ƒ 10. .

Handleiding voor den Metaalbewerker en den Leerling in het Machinevak. Voor zelfonderricht en tevens ten dienste van het Ambachtsonderwijs, door F. C. VAN DER TOGT, Leeraar aan de Ambachtsschool te s Gravenhage. Met 196 afbeeldingen. /1.75.

Materialen kennis. Practisch Handboek voor den Metaalbewerker en den Leerling in den Machinebouw en aanverwante vakken Ten dienste voor het ambachtsonderwijs en zelfonderricht door F. C v. d. TOGT Leeraar aan de Ambachtsschool te 's Gravenhage. Met af beeldingen. /1.25. Handboek voor den Electricien, door A C. ZOETHOUT Azn.. Electrotechnicus te Dordrecht. Met ongeveer 700 teekeningen Compleet in ca. 20 afl. a 30 cent. F

Practische Zeevaartkunde, door C. MAAS, Oud Gezagh. der Gouvcrnements-Marme. Met 350 teekeningen. Compleet in 2 dln. f 12.— of in 30 afl a 40 cent; geb. f 13. •

^eE.r'V)e^ der Chemische Technologie, door F H. EIJDMAN Ju

Technoloog Werktuigkundig Ingenieur, Leeraar aan de Industrieschool Enschede. Met voorwoord van Prof. L. Aronstein. Met 135 teekeningen. 4 /9- . geb. / 10.—; of in 30 afleveringen a 30 cent.

Voor Werkplaats en School, door J. B. HEUKELOM, Leeraar aan

' 1 eckenschool voor Kunstambachten, Amsterdam. 300 Figuren en

amensteljmgen gebaseerd op het vierkant. 32 bladen in kleuren en in zwart. In map /2.40.

Sluiten