Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leerling aan let ïoofdkani ooT'J d e ^ fa b riek"doen' adsPirant"

overlegging van een door hen ri . doen inschrijven, onder

op aaSfrafg a ' dat

^HrsSte-^S»

va„Dwe^dde'5LdcfeJOng™S v"schill«^ vakken geschied,

is fzzg rsfüi;

worpen. Dit onderzoek is kosteloos. Wordt de iolieen bifrfft °" " kundig onderzoek afgekeurd, dan kan hij „^1111,lT"

#Spï£ai;S5Ê-SS

een leerling^ zal hij zoovee" ™"

worden werkzaam gesteld & "aar Z1Jn keuze

De leerling is verplicht, de hem door den chef en haac ■•

ïszrdoorzij°•™- *

halfjaa^herzien" De^leeriinp^w ^taal<?' de lo°nen worden elk de hierna te noemen uitzonderingen60 ^Stukgeld' Condens

hü ot|^r^rigen ^ heeft, wordt

Leerlingen, d.e, naar het oordeel van den chef der werkplaats,

Sluiten