Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

^.Tteara.'r™^"'

geboden, vergezeld van voorsteü^n om 1 Vereen.gmg aan-

2SS.-„.T,£3% tó?5F?rLS

De voorstellen tot voorbereiding en regeline Van HP t. ^ ^

:'Er¥™e^^

^S.«l,en ^ *°° mOS:dijk' «" d»""» ™ i"vtl|t2

af «0n1i„ZeeimtsC0n,miSSie Zkh daar"a aa" de re8eIi»g 1"

12,dd%a0el^.nd.heid ™» d« voorbereide

*4 if „aar de ^Üh^d^SS^V^rS door ni,nister Kuyper ingediende arbeidswet ^

examen^van vT f

X:,Lr eï^^s -«

Doel der regeli?ig,

vak\«fttelteögdóêr r leeri,n"'ïd,d ,oor het banketbakkers, bevorderen en S ETJSSSZ

de'^fer?r ™ d" ***** verbeteren

de?ezichdeH dhr N,ederlandsche Banketbakkers-Vereeniging verbinden zien, de bepalingen en besluiten betreffende het leerlingstelsel

Sluiten