Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Toezicht op de vorderingen,

leerifneen^voo^fllHr'0'0611 ^ vverkPlaatsen gecontroleerd of de wordt nauwkeurig d^faa^de

-espIolge,?Jrnmwórd0nVOr!d0ende 1°°*' ^ W°rdt met den patroon onecht. Komt het der GomSssk, Tn het bï?

-ebéurTdit"8^ deT"' V* IeerIln?overeenk°mst te verbreken, dan gekend. leerlingcontracten is haar die bevoegdheid toe-

Afnemen der examens.

geleerd heeft 1W T* werkgever dan in wiens dienst hij uJriZ ƒ werkgever plaatst hem bij een zijner werk

eden, onder wiens toezicht de proef wordt afgelegd. De beooreeung geschiedt door den werkgever en den betrnk-W. 1 jvelke daarvan eene verkla„»g afleken op .e^SdSuTr'

H S ZVLn', ë"T, "" de" nftgevailen' dan wónit

een tZan van'X "SttTïsT h«van

df 7P 5 * ,J, caPaclteit. Is de proef ongunstig, dan wordt

hij beoefent " f' herbsuild' naar ^elan^de branche, welke

Leerling- Contract.

voogden P£'„°Z ZuttZ ,1

contract thaHS ^-de ^erling-

Ontwikkeling der leerling en.

draao-tf dï gpeStel^ke en licha™elijke ontwikkeling der leerlingen A N D R rmi7S-e/°orjhet Maatschappelijk Werk» van den A. N. D. B. zorg. Zij doet dit, door het geven van cursussen in herhal,ngs- en voortgezet onderwijs, door het doen beoefenen der

Toegelaten leerlitigen.

Voor de eerste maal werden, in 1904, 500 leerlingen toegelaten De eerste gewone aanvulling geschiedde in ,906 en bedroe- Si'

SoóToet ES h" d" <=«— weuscheHjk voot% nog

Sluiten