Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

school werd dus geheel op practisch werken ingericht En erkend Tré k Y< L '• eeni8e thans de!E uitkom" ,

enkele' b^'^, in

»TS va'» del ^ZirTtt^0^ tot

daTde I Z,J' eVe"We! niet voorgaan met leeren. De mogelijkheid' 7nL leerlln§' die den leermeester aanvankelijk geld kost 'heengaat' zoodra zijn werk tets waard wordt, houdt dan ook menig bekwaam patroon terug van het aannemen van leerlingen.

al. », e^rs^ Senoemde bezwaar is een uitvloeisel van de school

werkman Zü CT" V°den-er Z'ch als leerlinS> niet als leerend wemman. Z,ij hebben nog niet het besef rfzt iii ™ j-

plaat, daarentegen ziet de leerling den patroon en de gallen

nt°ZeS, hLde?figrdd,;f„Werken- ""

f-ta den dop;"

weffdafeV edUtt0t„^d.d"^SarLïJjJ^t^rSden•H'!, J~rrCh °h"d'r™Js wordl gegeven — is veelal eèn schadepost"

kóstend iï°r sü

zeven leerlingen goed overzien.)

Bovendien is zulk een school alleen mogelijk in steden maar is

schoenmak °P Plattd^d, waar de behoefte aa'n aoede schoenmakers eer nog grooter is dan in de steden daar de mn

ectiewerkers er minder ruim vertegenwoordigd zijn'.

Waar dus geconstateerd moet worden, dat de opleiding in de

Sluiten