Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ko" uitblijven1. Tal ^aÏtóneelTed0^ da^Van op het bedriJf «iet wierpen zich op het vak fn verl"' Z°ndef vold°ende opleiding,

-enten, en ZJS ondergas w^enTt' faiIliss*

de verantwoordelijkheid der"kruideni^ b? g' ^' Sevoe?d bij aanzienlijk deel der daaP];;i u e"!ers' als verschaffers van eer veroordelingen w^.Tiï^.r« <"e herhaald" van welker aard de"eÏX °fr" "" ""><=» ™ voorschriften, rekenschap gaven, deden meer'^rmeerd Z1'?>h, dikfwiJls nauwelijks' >" het gemis aan vakkennis te be^efte ontstaan, om

door de bedienden zelf zeer levendig ^ ^oefte, die vooral

tot aaneensluiting. Er ontstonden t • ?evoeId en hen bracht

die uitzagen naar de middelen ter va" bedienden,

«r m,ddel h,erloe

onderwijs, ook de behoefte aan , men' neve"s dit vak-

zal moeten erkennen. fege van bet 'eerl'ngwezen

leerlingwezen in d^handels ° e^w^k" 'lK°^ Welke W'jze aldaar het voerd, in ZwüsertJTeeftmen Tk fn ^ ^

ervaringen achter zich, gelijk bliikt uit J °PZIcht reeds leerrijke boekje: K. Stoll «Die praktische AnïhiM 5 I9°$ verschenen «n der Schweiz, '), uLegéven door H # JUnLgen Kaufmanns voor den handel. Deze m«n„ « u6 Zw!tsersche Vereeniging komsten eener bii cqS ha H i ? 6 bevat in hoofdzaak de uithandel ingeïe.de' k»"»g«n in d«

wezen in den handel Van de ino- 1, toestand van het leerlinghuizen zijn in dat boekje verwerSwoS vÏT?6'1 ^ handdslingen en 33 van bedriiven znn^r 1» r bedrijven met leer-

terwijl van de van leerlingen ino-ekn^'ngen'Sam6n Ult 41 Patsen, 281, samen uit 39 plaatsen. & antwoorden verwerkt zijn :

Nu m°et allereerst worden opgemerkt Haf i vi

^^^^nieest bekende 'landeishuize'n enHvan'de/e'heWïé^fgeantwoord

BMd„8.weJ/ZMeh^

Sluiten