Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

teeren wcrkkrscht, wordt bcschouwH Koko ju i STÏÏKT ""°'erS ""ef;dd samenwerking\us3chen wfiplS!

kora°„indM UneHL"f °°,raCt Za' imm"s ook word™ »»««« ge-

Bovendien, de zorn voor een hilliil,» k 1 kommissiënI werkuren is een „/JL billijke bepaling van het aantal

jeugdige personen behoort?onveïhüligo/Sj leerlïge^n of niet W.1W aZ ere'dkt:.d,at "> daa"'a '''

geven t vêrbSd Ji ,T!° vmrb'"id™<' vako„de„„j, „„et

S. meer bek-aam

Dit zal moeten worden bevorderd vooral door het inrichten van

lide°n% paard'met'0 *°Z Vak'ch°Un voor volwassen ambacht*Ook 17a dL ^L7 iVfleerareH Cn re*zende vakbibliotheken. missie voor n„H J- T het vraa£stuk wenscht onze «Nutscom-

merweTng°tedes7hJenkehnaar ^ hare krachtige

deISeereste0Dlaau0r^e Va" onze toekomstige vaklieden in

ae eerste plaats een vakbelang, aangezien de veredeling en ver-

Sluiten