Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijlage XI.

LEERCONTRACT

behoorende bij de regeling van het leerlingwezen bij het banketbakkersbedrijf

Tusschen , banketbakker te

en te , optredende voor

zoon of pupil, geb. den

is heden het navolgende leercontract gesloten.

§ 1. Genoemde wordt hierdoor als leerling in de

banketbakkerij van opgenomen.

§ 2. De leertijd begint, met inbegrip van 1 maand proeftijd, den en eindigt den

§ 3. Ingeval de vader, moeder of voogd des leerlings het leercontract doet ophouden gedurende of aan het einde van den proeftijd, vergoedt hij of zij aan den leermeester ƒ per dag.

§ 4. De leermeester verbindt zich:

a. den leerling in alle deelen van zijn vak naar vermogen te bekwamen;

b. den leerling goed te behandelen en opvoedend op hem te werken;

c. waar daartoe gelegenheid bestaat, den leerling tijd te geven eene herhalings-, vak- of teekenschool te bezoeken;

d. hem vrij te geven tot het waarnemen zijner godsdienstige verplichtingen.

§ 5. De leerling is stipte gehoorzaamheid verschuldigd aan den leermeester of diens plaatsvervanger. Hij belooft, vlijtig en oplettend te zijn bij het aanleeren van zijn beroep en in alles steeds de belangen van zijn leermeester te behartigen:

§ 6. Het leergeld bedraagt en is op de volgende

wijze te voldoen.

begin

bij het of eindigen van den proeftijd ƒ

op »

op *

§ 6. Kost en logies heeft de leerling bij den leermeester;

*) of: de leerling heeft alleen de kost bij den leermeester, *) of: „ „ „ geen kost en logies.

*) Het niet gewenschte worde doorgehaald.

Sluiten