Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijlage XIII.

Verbond der Belgische Kappers

LEERT IJ DSCONTRACT.

REGLEMENT.

Art. 1. De leerjongen zal minstens 14 jaar en hoogstens 17 jaar oud zijn bij het aanvangen der studiën.

Art. 2. De leertijd duurt drie jaren en wordt niet vergoed.

Art. 3. De beroepscholen en de syndicaten alleen zullen de aangesloten kappers uitkiezen, bij wien de leertijd dient gedaan.

Art. 4. De aangesloten leden mogen hoogstens twee leerjongens terzelfdertijd in hunne werkplaats hebben.

Art. 5. De leden van het Verbond doen aan het Verbondsbureel hunner provincie, ten einde aan het Middenbureel overgemaakt te worden, het tijdstip kennen, waarop de leerjongens in dienst getreden zijn, alsook hun naam en voornamen, ouderdom en geboorteplaats, ten einde, bij geval van verandering, het reglementair contract te kunnen opmaken voor den tijd die van de drie leertijdsjaren overblijft of, desnoods, om diploma's en boekjes af te leveren.

Art. 6. Het nationaal Verbond zal eene speciale scheidscommissie benoemen die de geschillen tusschen patroons en werklieden zal regelen.

Art. 7. Deze commissiën alleen leveren leertijdscertificaten af, na voldoende certificaten.

Art. 8. De theoretische en practische examens hebben om de drie maanden plaats, ten lokale van de Vereeniging in iedere stad. De onderzoekers ondervragen de leerjongens over het plaatselijk en ook soms bijzonder werk van het huis, waar de leertijd geschiedt.

Art. 9. De patroon die een candidaat wil aanbieden voor het examen, zal daarvan, ten minste eene maand op voorhand, den voorzitter van de plaatselijke aangesloten vereeniging verwittigen.

D.If.'eerling-contract wordt opgenomen, omdat een bepaald formulier bii de vak-

vereenigingen in Nederland niet in gebruik is.

Sluiten