Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUDSOPGAVE.

Voorbericht van de Nutscomm.ssie voor onderwijs B'adv

Geraadpleegde litteratuur. ' ' '

•••••••••• vii

de toepassing van het leerlingwezen bil dfvaknp leiding in werkplaatsen en fabrifken in nederland* Inleiding ^

verbeteringen in df vakopleiding kunnen worden verkregen door de toepassing van het leerlingwezen. ... 10

vn?dIrlandn van het toegepaste leerlingwezen in

d mvdrenteging tot bevordering van het ambachtsonderwijs h"hageerl'ngwezen' verbonden aan de ambachtsschool'te 15

rjotuleerli'rgwezeo 'n fabrieken en grootere werkplaatsen

De Holl. IJzeren Spoorweg-Maatschappij . *

n* Maatschappij tot exploitatie van Staatsspoorwegen ' ' 22 dp Machinefabriek VAN Gebr. Stork & Co., te Hengelo . ' 22 De Haarlemsche machinefabriek, voorheen Gebr. Figêe ' ->n De Nederlandsche Fabriek van werktuigen en Spoorwegmateriaal te Amsterdam . . . «uuwtuma

******•••••# 29

"ngi^^g^regeld zooals dit door vakvereeni.

De Algemeene Nederlandsche Diamantbewerkersbond. «

Ue Nederlandsche Banketbakkeksvereeniging .... ' oa De Nederl. Maatschappij voor tuinbouw en plantkunde! ! .' 43

iii.

EN WERKPLAATSEN, WAARIN DE TOEPASSINP VAN HET LEERLINGWEZEN WENSCHELIJK EN MÖGEUjK^S 44 De Nederlandsche Barbiers- en Kappersbond .... De Nederlandsche Kappers-patroonsvereeniging . 47

Sluiten