Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorwaarde, dat zij voor de toekomst ten aanzien van de definitieve bestemming der collectie zich algeheele vrijheid moet voorbehouden, — de Commissie meent zich te mogen vleien met hare bemoeingen geen onvruchtbaren arbeid te hebben verricht, en zij zal zich voor hare bemoeingen en mogelijke opofferingen ruimschoots beloond achten wanneer voor Amsterdam zal mogen behouden blijven eene verzameling, die, hoe onvolledig zij in menig opzicht ook moge zijn, toch eenigermate een beeld kan geven van de vermeerdering der kennis van Nederlandsch-Indië en van de ontwikkeling van handel en nijverheid aldaar in de laatste jaren.

De Commissie :

Mr. N. P. v. d. BERG. president.

J. H. v. EEGHEN.

W. J. GEERTSEMA.

Dr. H. F. R. HUBRECHT.

Prof. I)r. MAX WEBER.

J. W. IJZERMAN.

J. J. T. BLIJDF.NSTKIN. secretaris.

Sluiten