Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZAAL I.

EEREZAAL

Beelden en afgietsels met betrekking tot het Hindoeïsme en Boeddhisme

Voor dat wij tot de beschrijving der beelden en reliëfs, in deze zaal tentoongesteld, overgaan, mag liet misschien niet ondienstig heeten, ten einde de bezoekers dezer tentoonstelling allereerst eenigermate aangaande de boteekenis der uitgestalde beelden die op het Hindoeïsme betrekking hebben, in te lichten, in enkele woorden den vorm, dien dit godsdienststelsel ten tijde, dat het in den Oost-Indischen Archipel zijn intrede deed, had aangenomen, te schetsen. Want in liet tijdperk, waarin de eerste Hiudoesche kolonisten zich op Java en andere eilanden vestigden, hadden noch het Brahmanisme noch het Boeddhisme hunnen oorspronkelijken vorm behouden. De goden van den Weda hadden plaats moeten maken voor meer populaire godheden; Brahma, Wishnoe en Roedra (Ciwa), voorgesteld als gepersonifieerde goden, die elkander den voorrang betwistten, waren tot hoofdgoden verheven. In dezen trits gold Brahma, die de wereld uit een gouden ei te voorschijn riep, als schepper. Naast hem stelde men als gezellin Saraswati, godin der welsprekendheid en beiden genoten groote eer. Dit blijkt niet, alleen uit de vereering van Brahma in het Mahabharata en in den codex van Makoe. doch ook

A. HINDOEÏSME.

CD

Sluiten