Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vlllste reliëf

Verschijning van den zieke.

Op een anderen dag toen Siddhartha wederom naar liet park gereden was. ontmoette zijn b'ik een zieke. Door Chanda op dezelfde wijze als de vorige maal ingeHcht. keerde hij diep geroerd naar het paleis terug en Koning Qoeddhodana, vernemende wat er geschied was. nam nog grooter voorzorgen en vermeerderde de wachten, zoodat deze op een afstand van drie kwartier stonden.

IXde BELIEF.

Verschijning van een lijk

Eenigen tijd later ging de Prins andermaal naar het park en zag toen onderweg de door de goden bewerkte verschijning van een lijk.

De gevolgen waren dezelfde als de twee vorige keeren en de bezorgde vader strekte nu de wachtposten over een geheel uur uit.

Xde RELIEF.

Verschijning van den monnik.

Als de Prins ten vierde male zich op weg naar het park bevond ontdekte zijn oog weder een verschijning door de goden in het leven geroepen. Het was een monnik, stemmig gekleed, die met zedigen blik en een gelaat, waarop zielerust te lezen stond, kalm zijn weg voort wandelde. „Vriend'', sprak Siddhartha tot den wagenmenner, „wat is dat voor een man?" waarop Chanda hem do eigenschappen van een monnik beschreef. Aanstonds voelde de Prins zich zeer aangetrokken tot

Sluiten