Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5. Viaduct over de Lawoe.

6. Brug over de Grobogan

7. Viaduct over de Tji-taroem.

8. Viaduct over de Tji-sokan.

9. Passagierstrein.

10. Halte te Lawang.

11. Tunnel nabij Idjoe.

12. Viaduct over de Tji-saat.

13 Boogbrug te Porong

14. Station de Djokjakarta.

15. Gezicht op de drie viaducten van her

plateau van Lèlês.

16. Een dezer viaducten.

17. Brug over de Brantas bij Malang.

18. Viaduct over de Sentoel.

19. Viaduct over de Tji-hering.

2a. Graphische voorstelling

aanduidende: de lengte in exploitatie, de kosten van aanleg, de netto rente van het aangewende kapitaal, het aantal reizigers, het aantal tonnen vervoerd, het totaal der ontvangsten, de netto totale opbrengst en totale exploitatiekosten.

3. Telegraaf- en Telefoonkaart van Java.

met graphische voorstelling.

4. Kaart der Postverbindingen op Java.

met graphische voorstelling

Sluiten